|

CSS logo

Forsikringsvilkår

Læs vores forsikringsvilkår

Det er en betingelse i opbevaringsaftalen, at den totale værdi af dine ejendele er forsikret, og at dækningen opretholdes i hele den samlede opbevaringsperiode hos os.

Samlet forsikringsbeløb

Den samlede maksimale værdi af de genstande, som til enhver tid opgives til os på opbevaringsaftalen eller på anden måde skriftligt. Forsikringsbeløbet må under ingen omstændigheder overstige DKK 1,000,000 for alle kunder, med mindre det bekræftes skriftligt af os. Det samlede forsikrede beløb kan forhøjes ved betaling af et ekstragebyr afhængig af forudgående aftale med vores forsikringsselskab.

Forsikrede risici

Faktisk fysisk tab af eller skade på vores kunders ejendom, som skyldes brand, lynnedslag, eksplosion, jordskælv, luftfartøjer eller genstande, der falder ned fra luftfartøjer, storm, oversvømmelse, sprængte og/eller lækkende rør, indtrængning af vand eller andre væsker, som skyldes en ydre årsag, møl, insekter eller skadedyr, som skyldes en ydre årsag, tyveri ledsaget af synlige tegn på vold mod bygningen eller lagerenheden ved adgang hertil, optøjer, strejke, uroligheder, hærværk og sammenstød med køretøj eller kørende jernbanemateriel.

Underforsikring

Det er en betingelse at den forsikrede sum til enhver tid udgør den ægte og samlede værdi af de opbevarede ejendele. Hvis du ikke opgiver hele erstatningsværdien for ejendelene på opbevaringsaftalen, og du fremsætter et erstatningskrav, er du kun berettiget til at generhverve den andel af den erklærede værdi for ejendelenes totale erstatningsværdi.

Grundlag for afvikling af skadessag

Betaling af et erstatningskrav skal være på grundlag af skadeerstatning for enten erstatning eller reparation. Når betalingen udregnes, tager forsikringsselskaberne hensyn til genstandenes alder, anvendelsesgrad og deraf følgende markedsværdi.

Selvrisiko

Forsikringsselskabet betaler ikke de første DKK 1000 for hvert erstatningskrav per kunde.

Klausul for par & sæt

Hvor eventuelle genstande er dele af et par eller et sæt, betaler forsikringsselskabet kun for de aktuelle genstande, som er gået tabt eller skadet. Forsikringsselskaberne betaler ikke for genstande, som er en del af et par eller et sæt, som ikke er gået tabt eller skadet.

Tidsgrænse for anmeldelse af erstatningskrav

Alle erstatningskrav skal anmeldes til os, så snart tabet eller skaden på dine ejendele opdages, eller på det tidspunkt hvor ejendelene fjernes fra enheden alt efter hvad der forekommer først.

Procedure for erstatningskrav

Hvis dine varer går tabt eller bliver skadede, og du ønsker at rejse et erstatningskrav på din forsikringspolice, bedes du gøre dette skriftligt. Anmeldelsen skal sendes til den på opbevaringskontrakten angivne adresse eller e-mailadresse. Vi meddeler forsikringsselskabet indenfor to dage fra modtagelsen af anmeldelsen.

Dokumenter

Hvor et erstatningskrav inkluderer tab eller dokumentskader, skal grundlaget for betalingen relatere til rimelige udgifter for gentryk og/eller genudstedelse og/eller rekonstruering og, hvor det er relevant, nye undersøgelser eller udforskninger for at indhente nødvendige oplysninger.

Undtagelser

Der gives ingen dækning for følgende:

 • Tab eller skade af dine ejendele, forårsaget af terrorisme eller personlige handlinger på grund af politiske årsager.
 • Hvis der ikke findes nogen anden forsikring på tabstidspunktet, gælder denne forsikring kun i det omfang, som ikke erholdes af en anden forsikring.
 • Tab eller skade af dine ejendele, som direkte er forårsaget af trykbølger fra et fly eller andre luftapparater, som bevæger sig med soniske eller supersoniske hastigheder.
 • Tab eller skade fra kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. Anvendelse eller drift med det formål at forvolde skade på et computersystem, computer softwareprogram, computer virus eller bearbejdningprocess eller et andet elektronisk system.
 • Tab eller skade forårsaget af: Den radioaktive, toksiske, eksplosive eller andre farlige kontaminerende egenskaber fra alle radioaktive stoffer. Udeladelse af denne underklausul dækker ikke radioaktive isotoper, udover nukleare brændstoffer, hvor sådanne isotoper bliver fremstillet, transporteret, opbevaret eller anvendt til kommercielle, landbrugsmæssige, medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål.
 • Tab eller skade forårsaget af: Et krigsvåben, der iværksætter atomisk eller nuklear spaltning og/eller fusion, eller andre lignende reaktion eller radioaktiv styrke eller stof.
 • Tab eller skade forårsaget af: Radioativt, toksisk, eksplosive eller andre farlige eller kontaminerende egenskaber fra en nuklear installation, reaktor eller nuklear komponent deraf
 • Tab eller skade forårsaget af: Ioniserende stråling fra, eller kontaminering af radioaktivitet fra nuklear brændstof eller fra nuklear affald, eller fra afbrænding af nuklear brændstof;
 • Efterfølgende eller indirekte tab på grund af efterfølgende erstatningskrav for tab eller skade, som opstår fra en forsikringsrisici.
 • Alle følgevirkninger fra krig, invasion, handlinger fra fremmede fjender (uanset om der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand eller militær magtovertagelse eller beslaglæggelse eller nationalisering eller beslaglæggelse eller destruering af, eller skade af ejendom, eller ifølge befaling af en regering eller offentlig eller lokal myndighed.
 • Tab af dataposter, bortset fra materialer indeholdende blank data.
 • Elektroniske genstande som overstiger en samlet værdi på DKK 100.000. Elektroniske genstande er ensbetydende med alle genstande af forbruger
  og kommercielle elektriske apparater og instrumenter inklusive, men ikke begrænset til, radioer, fjernsyn, computere, computer software, harddiske, chips, microchips, printede printerkort og deres komponenter, modemmer, computerskærme, kameraer, faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner, videobåndoptagere, hi-fi, stereoanlæg, cd-afspillere og lignende (kraftige elektriske genstande, som for eksempel koblingsanlæg, turbiner og generatorer og lignende skal anses for ikke at være elektroniske dele).
 • Pelse, kunstværker, parfumer, mobiltelefoner, tobak, cigarer, øl, vin, spiritus og lignende til en samlet værdi på DKK 100.000.
 • Smykker, ure, ædelsten, alle slags frimærker til en samlet værdi på DKK 5.000.
 • Kvægbesætninger, sprængstoffer og brandfarlige emner.
 • Kontanter, mønter, skøder, kontrakter, værdipapirer og lignende.

Klar til at booke opbevaring?

Bestil nemt online, eller kom ind i en af ​​vores butikker

Søg på hjemmesiden

Bliv ringet op  Hvad menes der med gratis van?

  Få van med i købet.

  Når du lejer denne lagerplads, får du rådighed over en gratis van, når du flytter dine ting ind på lageret. Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en rabatkode, som du kan benytte hos vores samarbejdspartnere.
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hvad er lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bærehjælp og chauffør med, når du bestiller lager.

  Ydelsen kræver 6 måneders binding af lagerlejen.

  Hvad er outlet?

  Outletlagre har lavere priser!

  Dette skyldes, at de har en lidt mærkelig form, en stolpe eller et rør på lageret eller lignende.