Skip to content

10. Køberens rettigheder ved forsinkelse

I det tilfælde at sælgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på købers side, kan køberen i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne tilbageholde købssummen, kræve opfyldelse, ophæve aftalen og kræve erstatning fra sælger.

Opfyldelse: I det tilfælde at sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køberen fastholde købet, og sætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælgeren. Køberen kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der foreligger en hindring, som sælgeren ikke kan omgå, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det står i væsentlig misforhold til købers interesse i at sælgeren opfylder. Falder hindringerne bort inden for rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Ophævelse af aftalen: Køberen kan ophæve aftalen med sælger i det tilfælde, at forsinkelsen er væsentlige, eller hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den tillægsfrist for opfyldelse som køberen har fastsat. Køberen kan dog ikke hæve aftalen mens tillægsfristen løber, med mindre sælgeren har meddelt at opfyldelse ikke kan/vil ske inden for fristen.

Erstatning: Køberen kan endvidere kræve erstatning for tab, som han eller hun måtte lide som følge af forsinkelsen fra sælgers side jf. købelovens bestemmelser.

Køberen må melde krav til sælger ved reklamation jf. nærværende kontrakts punkt 11.

*
*
*

Vi bruger cookies for at sikre den bedste oplevelse på vores hjemmeside.
Du accepterer dette ved fortsat brug af hjemmesiden. Læs mere >