Skip to content

12. Sælgers rettigheder ved købers mislighold

I det tilfælde at køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser jf. aftalen, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold på sælgerens side, kan sælgeren i henhold til reglerne i loven om forbrugerkøb efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve aftalen opfyldt, kræve aftalen ophævet samt kræve erstatning fra køberen. Sælgeren kan også efter omstændighederne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyrer ved ikke-forudbetalte ikke-afhentede varer.

Opfyldelse: I det tilfælde at køber ikke betaler, kan sælgeren fastholde købet og kræve at køber betaler købesummen (opfyldelse). Er varen ikke leveret, taber sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsende kravet.

Ophævelse af aftale: Ved væsentlig betalingsmislighold eller anden væsentlig mislighold fra købers side, kan sælger ophæve aftalen. Sælger kan ikke ophæve aftalen, efter at købesummen er betalt. Sælgeren kan ophæve aftalen, hvis køber ikke betaler inden for rimelig tillægsfrist for opfyldelse af aftale, som sælger har sat. Sælger kan dog ikke hæve aftalen, så længe tillægsfristen løber, med mindre køberen har meddelt, at han eller hun ikke kan/vil betale.

Erstatning: Sælgeren kan kræve erstatning fra køberen for det økonomiske tab, han eller hun lider som følge af kontraktbruddet fra købers side jf. loven om forbrugerkøb.

Renter ved for sen betaling/inkassogebyr: Hvis køberen ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter af købesummen efter Rentelovens bestemmelser. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel blive sendt til inkasso, og køberen kan da blive holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om inkassovirksomhed og anden inddrivning af forfaldende pengekrav.

Gebyr ved uafhentede ikke-forudbetalte varer: Hvis køberen undlader at afhente ubetalte varer, kan sælgeren pålægge køber et gebyr på kr. 300,- + fragt tur/retur. Gebyret må maksimalt dække sælgerens faktiske udlæg for at levere varen til køber. Et sådan gebyr kan ikke pålægges købere under 18 år.

*
*
*

Vi bruger cookies for at sikre den bedste oplevelse på vores hjemmeside.
Du accepterer dette ved fortsat brug af hjemmesiden. Læs mere >