|

CSS logo

Privatlivspolitik

City Self-Storage A/S

Opdateret d. 13.09.2023

1) Indledning

Denne persondatapolitik gælder for Self Storage Group ASA og dets tilknyttede virksomheder. Den forklarer, hvorfor vi indsamler oplysninger om dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, hvordan vi beskytter dit privatliv, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, formålene med behandlingen og de rettigheder, der er knyttet til dine personoplysninger.

Self Storage Group ASA, ved administrerende direktør, er den dataansvarlige for virksomhedens behandling af personoplysninger. Self Storage Group værner om dit privatliv og bestræber sig altid på at beskytte dine personoplysninger på bedst mulig vis. Denne politik hjælper dig med at forstå, hvilke typer personoplysninger Self Storage Group indsamler, og hvordan de anvendes.

Denne persondatapolitik gælder for følgende tilknyttede virksomheder af Self Storage Group ASA (100% ejede datterselskaber):

 • (NO) – OK Minilager AS (990 626 219)
 • (NO) – SSG Shared Services Norway AS (929 821 556)
 • (NO) – City Self-Storage Norge AS (984 801 408)
 • (SE) – City Self-Storage Sverige AB (556660-1745)
 • (DK) – City Self Storage A/S (20665904)

 

2) Det retslige grundlag

Personoplysninger og vurderinger, der kan henføres til en identificerbar enkeltperson. Dette kan for eksempel omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse eller købs- og servicehistorik.

Alle behandlinger af personoplysninger, såsom indsamling, registrering, lagring og videregivelse, er underlagt specifikke regler, herunder persondataloven. Administrerende direktør er ansvarlig for, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med, at loven overholdes.

Self Storage Group ASAs grundlag for at behandle personoplysninger vil variere, men vil i overensstemmelse med persondataloven § 8, bogstav a og b, bestå af samtykke fra den registrerede eller fordi det er lovpligtigt. Derudover kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger for at opfylde en aftale med den registrerede eller for at opfylde en retlig forpligtelse. Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes i henhold til GDPR artikel 13, stk. 2, bogstav c.

Det er den norske persondatalov, der gælder for vores behandling af personoplysninger.

 

3) Hvilke slags oplysninger indsamler vi?

For at kunne levere de bedst mulige tjenester er vi afhængige af at indsamle forskellige typer information, herunder personoplysninger om dig. Her følger en oversigt over, hvordan vi typisk indsamler personoplysninger og hvilke oplysninger, der typisk indsamles. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger.

a) Oplysninger, du selv giver os

Når du registrerer dig på vores hjemmeside, skal du oplyse visse oplysninger, som vi gemmer, såsom navn, e-mailadresse og mobilnummer mv. Vi vil også gemme oplysninger, når du senere kontakter os, f.eks. henvendelser til en af vores afdelinger. Når du kontakter os via telefon, chat, e-mail eller andre digitale kanaler, vil vi også gemme oplysninger. De oplysninger, du oplyser, kan også suppleres med opslagstjenester, købshistorik eller sociale medier. Det er frivilligt for dig at oplyse dine personoplysninger til os.

b) Oplysninger, vi modtager gennem vores tjenester

Når du bruger vores tjenester, registrerer vi oplysninger om, hvilke tjenester du bruger, og hvordan du bruger dem. Vi indsamler bl.a. oplysninger om:

i) Din enhed og internettilkobling: Vi kan registrere oplysninger om den enhed, du bruger, f.eks. producent af mobil/PC, operativsystem og browserversion. Vi kan også indsamle oplysninger om forbindelsen til vores tjenester, såsom IP-adresser, netværks-id, cookies og unikke identifikationsfiler.

ii) Brug af tjenester eller køb: Vi registrerer oplysninger om din brug af tjenesterne eller de køb, du foretager, f.eks. hvilke sider du besøger, hvornår du besøger siderne, hvilke funktioner du har brugt på siderne, samt hvad du eventuelt har købt.

iii) Information om placering: Vi kan også registrere din geografiske position, når du bruger vores tjenester eller handler i vores butikker gennem data fra køb, du foretager.

c) Oplysninger, vi modtager fra andre kilder

Vi samarbejder også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, tekniske tjenesteleverandører, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenetværk, analysevirksomheder, søgemaskinetjenester og kreditoplysningsbureauer) og kan modtage oplysninger om dig fra disse.

d) Cookies og andet indhold, der lagres lokalt

Når du bruger vores tjenester eller besøger vores hjemmesider, gemmes cookies og andet data, som vi senere kan læse.

e) Automatiske vurderinger

Ved at analysere dine køb og adfærd kan der udledes automatisk kategorisering af dig som kunde.

f) Brug af adgangssystemer

Adgangssystemer logges i de afdelinger, hvor vi har adgangssystemer.

g) Videooptagelser i vores afdelinger.

 

4) Hvad bruges oplysningerne til?

Vi bruger personoplysninger til følgende formål:

a) For at levere og forbedre vores tjenester

Vi bruger personoplysninger for at levere vores tjenester til dig. For eksempel kræver vi personoplysninger for at kunne kontakte dig og for at du kan betale for de tjenester/varer, vi leverer. Hvis du kontakter os via kundeservice, afhængigt af hvad henvendelsen drejer sig om, og hvilken kanal du kontakter os fra (telefon, chat eller mail), kan vi have brug for at vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt, din adresse eller dit telefonnummer. Vi vil indhente de oplysninger, vi har brug for, for at kunne hjælpe dig.

Vi bruger også personoplysninger for at sikre den bedst mulige brugeroplevelse for dig, herunder ved at tilpasse visningen af indholdet til din skærm/enhed og sikre den hurtigst mulige indlæsning af siderne.

b) For at tilpasse tjenesterne, give dig anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker at give dig anbefalinger, produktinformation og tjenestetilpasninger, der er så relevante som muligt for dig. Dette vil blive baseret på din egen adfærd, f.eks. baseret på de produkter og tjenester, du har brugt eller købt, annoncer, du har klikket på, eller artikler, du har læst, samt adfærden hos andre brugere med lignende brugsmønstre som dig.

c) For at forbedre digital kommunikation og annoncering

Vi bruger dine personoplysninger til at forbedre vores annoncering. Ved at oprette en profil hos os accepterer du målrettet annoncering via programmatisk køb og målrettet annoncering via sociale medier, hvor dine persondata vil blive brugt til køb af sådan annoncering.

d) For at udarbejde statistik og forstå markedstrends

Vi udarbejder statistikker og kortlægger markedstendenser. Dette gør vi for at kunne forbedre og udvikle vores produkttilbud og tjenester. Så vidt det er praktisk muligt, forsøger vi at gøre dette med anonyme oplysninger, uden at vi ved, at oplysningerne er knyttet specifikt til dig.

e) For at forhindre misbrug af vores tjenester

Vi bruger personoplysninger for at forhindre misbrug af vores tjenester. Misbrug kan være forsøg på at logge ind på andres konti, forsøg på svindel, «spam», chikane og andre handlinger, der er forbudt efter dansk lov. Oplysninger fra adgangslog og videoovervågning kan også bruges af hensyn til sikkerheden i vores afdelinger.

 

5) Hvem behandler dine oplysninger? (Databehandlere)

Self Storage Group ASA er den dataansvarlige for virksomhedens behandling af personoplysninger.

Vi kan dele personoplysninger med tredjeparter, herunder:

 • Betalingsbehandlere for at håndtere betalingsprocessen.
 • IT-serviceudbydere til vedligeholdelse og sikring af vores IT-systemer.
 • Juridiske og regulatoriske myndigheder for at overholde juridiske forpligtelser.
 • Marketingpartnere til marketingformål.

Vi har indgået databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler oplysninger for os, og de videregiver ikke oplysninger til tredjeparter.

6) Administrering af personoplysninger

Du kan selv påvirke, hvilke personoplysninger vi skal have om dig og hvordan vi skal bruge dem. Du kan gøre dette ved at kontakte os: faso@selfstoragegroup.no / +47 92429438

Hvis du opdager fejl i de oplysninger, vi har om dig, kan du selv ændre dem i indstillingerne eller kontakte os, så vi kan rette dem.

7) Sikring af persondata

Sikkerheden for dine personoplysninger er vigtig for Self Storage Group. Vi forpligter os til at beskytte de oplysninger, vi indsamler. Vi opretholder organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedstiltag, der er udformet til at beskytte de personoplysninger, du giver os, eller som vi indsamler, mod tilfældig, ulovlig eller uautoriseret ødelæggelse, tab, ændring, adgang, deling eller brug. Vi benytter SSL-kryptering på vores hjemmesider til overførsel af visse personoplysninger.

Self Storage Group opbevarer personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, personoplysningerne blev indsamlet til, medmindre gældende lovgivning kræver eller åbner for noget andet. Vi træffer foranstaltninger til at slette eller permanent de-identificere personoplysninger, hvis dette er påkrævet efter loven eller ikke længere er nødvendigt til det formål, vi indsamlede dem til.

Her er nogle af de tiltag, vi har implementeret:

Vi gennemgår og forbedrer regelmæssigt vores tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at imødekomme de konstant skiftende trusler mod datasikkerhed.

Vi bruger kryptering for at sikre, at følsom information beskyttes under overførsel og opbevaring.

Vi har streng adgangskontrol for at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til personoplysninger. Adgang tildeltes baseret på roller og behov.

Alle medarbejdere uddannes i datasikkerhed og persondataregler for at sikre, at de forstår, hvordan man håndterer personoplysninger forsvarligt.

Vi overvåger regelmæssigt vores datasystemer for at opdage uautoriseret aktivitet eller sikkerhedsbrud og handler øjeblikkeligt i sådanne tilfælde.

Sikkerhedstest: Vi udfører regelmæssige sikkerhedstests og sårbarhedsanalyser for at identificere potentielle svagheder i vores datasystemer og applikationer.

8) Sletning

Self Storage Group sletter oplysninger om dig i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Oplysninger om køb slettes normalt, når de ikke længere er nødvendige for at besvare kundehenvendelser og reklamationer, medmindre vi har brug for oplysningerne til andre legitime formål. Regnskabslovgivningen og anden lovgivning kan i visse tilfælde pålægge os at opbevare visse typer information i længere tid.

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i visse tilfælde være relevant at anonymisere dem. Anonymisering indebærer fjernelse af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra de bevarede datasæt.

9) Overføring af personoplysninger fra udlandet

a) Indenfor EU/EØS

Dine personoplysninger kan overføres til udlandet. Overførsel af personoplysninger inden for EU/EØS-området kan frit ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

b) Udenfor EU/EØS

Hvis vi overfører personoplysninger uden for EU/EØS-området, sikrer vi, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette indebærer, at vi indhenter dit samtykke til at foretage overførslen eller anvender andre mekanismer til at gennemføre en lovlig overførsel.

10) Dine rettigheder

Self Storage Group værdsætter din feedback. Her kan du se, hvilke rettigheder du til enhver tid har, og som du kan gøre gældende ved at kontakte os her:

Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os om tilbud på vores varer og tjenester, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Vi har gjort det nemt for dig at afmelde dig denne type henvendelser i hver henvendelse fra os. Samtykke kan også tilbagekaldes ved at kontakte kundeservice.

Ret til at anmode om indsigt i personoplysninger i henhold til persondataloven § 18 og GDPR artikel 15.

Anmod om rettelse eller sletning: Du kan også anmode os om at rette fejlagtige oplysninger, vi har om dig, eller anmode os om at slette personoplysninger. Vi vil så vidt muligt imødekomme anmodningen om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, hvis der er tungtvejende grunde til ikke at slette dem, f.eks. hvis vi skal opbevare oplysningerne af dokumentationsmæssige årsager.

Ret til at klage: Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet, i henhold til GDPR artikel 13 (2) bogstav d.

Ret til at protestere mod visse typer behandling, herunder direkte markedsføring.

Ret til at få behandlingen begrænset i visse tilfælde i henhold til GDPR artikel 18.

Ret til dataportabilitet: Anmod om en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt anvendt format.

11) Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I visse tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

Andre selskaber i koncernen: Personoplysninger deles med holdingselskabet Self Storage Group ASA, og i nogle tilfælde kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med andre selskaber i koncernen, f.eks. i forbindelse med kundeservice. De oplysninger, vi deler, vil ikke blive brugt til andre formål end dem, der er angivet ovenfor i punkt 4).

Forsikringsselskab: Hvis du har valgt at tegne den forsikring, som vi formidler, kan vi på anmodning fra forsikringsselskabet eller i tilfælde af skader give forsikringsselskabet adgang til personoplysninger eller alternativt til tredjeparter, der er ansvarlige for skadehåndtering.

Offentlige myndigheder: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde videregives til relevante offentlige myndigheder. En sådan videregivelse vil kun finde sted, hvis det kræves i henhold til gældende love og regler.

På vores hjemmesider kan du vælge at bruge visse funktioner, som du får adgang til via andre virksomheder eller i samarbejde med andre virksomheder. Disse funktioner, herunder sociale netværksværktøjer og geoplacering, drives af tredjeparter, herunder sociale netværk. Disse tredjeparter kan bruge eller dele personoplysninger i henhold til deres egne fortrolighedspolitikker. Vi anbefaler kraftigt, at du læser tredjeparters fortrolighedspolitikker, hvis du bruger sådanne funktioner.

12) Brug af cookies og lignende teknologier

Vi bruger såkaldte cookies og lignende teknologier for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. En cookie er en tekstfil, der placeres i din webbrowsers hukommelse, når du besøger eller interagerer med en hjemmeside.

Du har mulighed for at forhindre, at vi placerer sådanne cookies i din webbrowser. De fleste moderne webbrowsere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) er indstillet til automatisk at acceptere cookies, men du kan selv ændre indstillingerne, så cookies ikke accepteres. Ulempen ved at deaktivere cookies i din webbrowser er, at hjemmesiden muligvis ikke fungerer optimalt. Dette skyldes, at formålet med de fleste af de cookies, vi bruger, er at sikre funktionaliteten på hjemmesiden, f.eks. at hjemmesiden kan huske, hvad du har lagt i indkøbskurven.

Vi bruger også andre værktøjer end cookies til at indsamle oplysninger om din IP-adresse, hvilken type webbrowser du bruger, din bredbåndsudbyder, operativsystem, dato og tidspunkt for besøget på hjemmesiden samt visse data om, hvordan du navigerer på siden.

Disse oplysninger bruger vi til at analysere trends, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

13) Eksterne links

Hjemmesiden kan fra tid til anden indeholde links til eksterne hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspolitikkerne eller indholdet på sådanne hjemmesider.

14) Særligt om markedsføring i e-mail og SMS

Hvis du har et aktivt kundeforhold til os, kan vi sende dig markedsføring via e-mail eller andre elektroniske kommunikationsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Dette omfatter nyhedsbreve og andre henvendelser vedrørende indhold, tjenester, tilbud, kampagner og arrangementer fra os, vores samarbejdspartnere og partnere via e-mail, telefon, SMS, post/brev og sociale medier.

Hvis du derimod ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi kun sende sådan markedsføring, hvis du har givet os samtykke hertil. Dine persondata kan også bruges til at tilpasse denne kommunikation. Du kan til enhver tid nemt og gratis afmelde dig markedsføringshenvendelser ved at bruge afmeldingsfunktionen i e-mails/SMS’er.

15) Overvågningskameraer

Self Storage Group har overvågningskameraer installeret på de fleste afdelinger. Alle optagelser slettes efter optagelsen. Hvis det er sandsynligt, at en optagelse vil blive udleveret til politiet, kan optagelsen opbevares i op til 30 dage.

16) Adgangssystem

På de fleste afdelinger har vi et adgangssystem, enten i form af en adgangskode eller adgang via nøgle på telefon. Brugen af adgangssystemerne logges.

17) E-post, chat og telefon

Self Storage Group bruger e-mail, chat og telefon som en del af den daglige betjening af kunder og interessenter. Relevante oplysninger, der fremkommer under telefonsamtaler og e-mail-/chat-udvekslinger som en del af kundebetjeningen, journaliseres.

18) Legitim interesse

Vi vil med jævne mellemrum kunne opdatere eller ændre privatlivspolitikken. Ved større ændringer vil vi informere herom.

19) Kontaktinformation og behandlingsansvarlig

Den ansvarlige for databehandlingen i Self Storage Group ASA er administrerende direktør Fabian Søbak.

E-mail: faso@selfstoragegroup.no

Telefon: +47 92 42 94 38

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik eller om vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på faso@selfstoragegroup.no. Brug samme kontaktinformation, hvis du ønsker at få adgang til, rette eller slette dine personoplysninger.

Priser på opbevaring

Kontakt os gerne for mere information.

Vi tilbyder opbevaringsrum i forskellige størrelser, fra 0,5 til 150 m2. Find den størrelse, du har brug for, og se vores priser online.

Vi er her for at hjælpe dig

Vores opbevaringseksperter står altid klar til at hjælpe dig. De fleste af vores faciliteter er bemandet, så du kan få personlig hjælp på stedet. Vi er også tilgængelige på telefonen. Tøv ikke med at kontakte os.

Tlf: 70 15 11 11

Foretrækker du at chatte? Vi hjælper dig gerne via vores chatfunktion. Klik på knappen nederst til højre for at åbne chatten.

Vil du vide mere om vores opbevaringsløsninger?

Vi er eksperter på ryddelige rum. Læs her hvorfor.

Bliv ringet op  Søg på hjemmesiden

  Hvad menes der med gratis van?

  Få van med i købet.

  Når du lejer denne lagerplads, får du rådighed over en gratis van, når du flytter dine ting ind på lageret. Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en rabatkode, som du kan benytte hos vores samarbejdspartnere.
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hvad er lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bærehjælp og chauffør med, når du bestiller lager.

  Ydelsen kræver 6 måneders binding af lagerlejen.

  Hvad er outlet?

  Outletlagre har lavere priser!

  Dette skyldes, at de har en lidt mærkelig form, en stolpe eller et rør på lageret eller lignende.