CSS logo

Start året med et brag: Gør kun det, der virkelig betyder noget for dig i 2024
Udgivet december 27, 2023

Start det nye år ved at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig, og oplev en mere effektiv hverdag og et mere givende år med denne guide

Vi er kommet ind i det nye år, og det er en god tid at sætte sig ned og reflektere over det, der virkelig betyder noget for os.

Mange vælger at starte med et ny nytårsforsæt, men mange fejler lige så hurtigt, som de sætter forsættet. Det virker som om, de mest almindelige nytårsforsætter er ambitiøse mål, der peger i retning af, hvad vi burde gøre, ikke nødvendigvis det, vi virkelig ønsker at gøre.

En ny tilgang er derfor at sætte sig som mål at skabe en hverdag fyldt med alt det, der er vigtigt for dig, og for en gangs skyld faktisk skabe bedre plads og tid til det, der betyder mest.

For at skære alt det ligegyldige fra, må vi først finde ud af, hvad der faktisk er vigtigt.

For at undgå, at det bliver overfladisk og ender som endnu et nytårsforsæt, der kun varer et par uger, har vi lavet en guide, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig.

Hvad guiden indebærer

Her er en oversigt over, hvad guiden indebærer, og hvilke trin du skal igennem for at finde det, der virkelig betyder noget for dig.

Du kan klikke på links for at springe direkte til det trin, der interesserer dig mest, selvom vi anbefaler, at du gennemfører alle trin.

 • Trin 1 – Find og bekræft dine værdier
 • Trin 2 – Hvad bruger du din hverdag på?
 • Trin 3 – Find dine interesser og passioner
 • Trin 4 – Lever du i overensstemmelse med dig selv?
 • Trin 5 – Dit store billede og dit ultimative hvorfor
 • Refleksion og afslutning

Trin 1: Find og afstem dine værdier

Først skal vi finde vores værdier. Hvis du allerede kender dem, kan det være en god idé at tjekke dem for at se, om de har ændret sig, eller for at tydeliggøre dem og sikre, at du aktivt bruger dem i din hverdag og dine valg.

Ved at gøre dette allerede nu, vil det også være lettere at tjekke, om du lever i overensstemmelse med disse værdier i de kommende trin i denne blogpost.

Der er flere måder, du kan finde eller tjekke ind med dine værdier. Først og fremmest kan det være en god idé at tage en personlighedstest.

Dette kan være særligt nyttigt, hvis:

 • Du har aldrig taget en personlighedstest før.
 • Du har taget en personlighedstest før, men det er meget lang tid siden, eller du bruger ikke aktivt informationen.
 • Du kender ikke dine værdier.
 • Det er lang tid siden, du har tjekket ind med dine værdier og det, der driver dig.
 • Du har utrolig mange opgaver på tapetet, ting der skal gøres i hverdagen. Det kan også føles som om alt haster, men intet eller kun få ting bliver gjort.
 • Du ved ikke, hvilken retning du bør gå, eller hvad du skal prioritere. Der findes mange personlighedstests derude, men vi er godt bekendt med personlighedstesten 16Personalities, og den kan være værd at tjekke ud.

Hvorfor er det vigtigt at finde sin personlighed og værdier for at finde ud af, hvad der er vigtigt? Det er dine værdier og personlighed, der styrer dig og det, der driver dig.

Når du kender dem, kan du bruge dem som retningslinjer i dit liv og sikre, at du lever i overensstemmelse med dig selv og faktisk opnår det, der er mest meningsfuldt for dig.

Tidsklemmen er et velkendt fænomen, og ved at lære dig selv at kende på denne måde kan du bruge den nye viden til at håndtere den på en bedre måde, der er rigtig for dig.

Det bliver nemlig lettere at træffe valg, og livet vil føles bedre.

Som Vækstpsykologen skriver i sin blogpost, handler værdier i bund og grund om, hvem du er, og hvilken slags liv du ønsker at leve.

Så hvordan finder vi værdierne?

For at fortsætte lidt med Vækstpsykologen, er der nogle spørgsmål, du kan stille dig selv:

 • Har du en bevidst forståelse af, hvad der er vigtigt for dig?
 • Hvad er du villig til at strække dig efter?
 • Hvad giver dit liv mening?
 • Lever jeg i overensstemmelse med mig selv?
 • Vil du fortryde nogle af de valg, du træffer eller ikke træffer?
 • Det kan være udfordrende at identificere dine sande værdier. Selvom du måske kan komme med nogle ord, er det svært at være sikker på, om disse er kernen og essensen.
 • Derfor er det vigtigt at reflektere grundigt. Du kan f.eks.:
 • Skrive alt ned, hvad der er vigtigt for dig i hverdagen, i året og generelt i livet. Kog dem ned til specifikke værdier.
 • Starte med almindelige kerneværdier og arbejd ud fra dem.
 • Du kan tage en online test for at få idéer eller dybere indsigt i dine værdier. For eksempel ved at tage denne værditest.

Hvis du skal arbejde ud fra almindelige kerneværdier, er det en god idé at se på listen nedenfor og vælge de værdier, du mener beskriver dig.

Vælg mindst 10 stykker. Hvis du allerede har de værdier, du vil bruge, kan du springe listen over.

Listen er baseret på testen, vi har linket til ovenfor.

• Sikkerhed – frihed fra fare eller trussel
• Fred – ro, frihed fra konflikt
• Sundhed – velvære, fysisk og mental sundhed
• Disciplin – lydighed, selvkontrol
• Jobtryghed – ikke at skulle bekymre sig om at miste jobbet
• Rigdom – penge, materielle goder og en luksuriøs livsstil
• Økonomisk stabilitet – stabil indkomst, økonomisk frihed
• Glæde – nydelse, lykke og tilfredshed
• Tradition – respekt for skikke, praktisering af ritualer
• Tillid – tro på nogen eller noget
• Privatliv – retten til at have hemmeligheder, diskretion
• Ansvarlighed – ansvar, pålidelighed
• Udfordring – at teste dine egne evner, konkurrence
• Eventyr – at søge spændende og risikable aktiviteter
• Variation – hyppig forandring, mangfoldighed
• Spænding – stor entusiasme, iver
• Mod – frygtløshed, tapperhed
• Nysgerrighed – vilje til at udforske og lære
• Kreativitet – fantasi, opfindsomhed
• Rygte – andres mening
• Respekt – ære og omsorg vist over for andre
• Myndighed – retten til at lede og kontrollere
• Berømmelse – at være kendt og anerkendt af mange mennesker
• Ægthed – sandhed, ægthed
• Skønhed – æstetik, tiltrækningskraft
• Værdiansættelse – anerkendelse af værdi eller værd
• Accept – at blive inkluderet, godkendt
• Indflydelse – at have effekt på mennesker eller ting
• Popularitet – at være vellidt eller beundret af mange mennesker
• Unikhed – at være bemærkelsesværdig eller usædvanlig
• Kærlighed – dyb følelse af kærlighed
• Familie – omsorg for ens nærmeste
• Ærlighed – oprigtighed, åbenhed
• Loyalitet – troskab
• Tilgivelse – vilje til at tilgive andre
• Medfølelse – empati, sympati
• Venskab – kammeratskab, selskab
• Vækst – fysisk, intellektuel og åndelig udvikling
• Lidenskab – en passion eller en elsket hobby
• Excellence – mestring, perfektion
• Beslutsomhed – vedholdenhed, udholdenhed
• Succes – opnåelse af ønskede resultater
• Uafhængighed – selvstændighed, selvforsyning
• Religion – fromhed, tro
• Visdom – evnen til at træffe gode beslutninger og vurderinger
• Intelligens – logisk tænkning, hurtig læring
• Kompetence – evne, ekspertise og færdighed
• Spiritualitet – fokus på immaterielle aspekter af livet
• Indre harmoni – balance, selvrealisering
• Ambition – ønske om succes, stærkt ønske om at lykkes
• Bidrag – at hjælpe andre med at nå et fælles mål
• Lighed – lige rettigheder og muligheder for alle
• Retfærdighed – retfærdighed, integritet
• Meningsfuldt arbejde – positiv indvirkning på andre menneskers liv
• Samarbejde – samarbejde, synergisme
• Tolerance – accept, åbenhed og åbent sind
• Engagement – engagement, støtte
• Etik – moralsk opførsel
• Hjælpsomhed – velvilje, service og uselviskhed
• Frihed – frihed til at handle og tænke

Sammenligning af værdierne

Når du har valgt dine værdier, skal du sammenligne dem med hinanden.

For eksempel: Lad os sige, at du har valgt ti værdier, der er vigtige for dig. To af disse værdier er tryghed og glæde.

Nu skal du sammenstille tryghed og glæde. Hvilken er stærkest? Hvilken er vigtigst? Hvilken værdi vinder over den anden? Dette gør du med alle eller i hvert fald de fleste af de valgte værdier. Især hvor de naturligt kan komme i konflikt med hinanden, som f.eks. tryghed og glæde.

Noget kan f.eks. give glæde, men det er ikke nødvendigvis sikkert. Hvilken af disse værdier prioriterer du så i de fleste tilfælde?

Notér de værdier, der vinder mest over de andre værdier.

Gør dette, indtil du er tilbage med fem værdier, der har vundet flest gange. Disse er dine kerneværdier og værdier, du ikke kan give afkald på, i hvert fald ikke særlig ofte.

Ifølge ”Action for Happiness” kan det også være en god idé at bemærke, hvor de andre valgte værdier passer ind. Dette kan du gøre ved:

 • At skrive de næste seks værdier ned, der kom på andenpladsen.
 • Notér dem som “fint at have”. Disse værdier driver dig, når det føles rigtigt, men som du er villig til at give afkald på i visse situationer.
  Dem, der kom længere nede på listen, er måske værdier, som du kan lide, men som du kan undvære. Disse kaldes “ikke-essentielle”.
 • Hvis nogle af værdierne slet ikke vandt, så driver disse værdier dig ikke. Disse kan markeres som “ikke vigtige”.

Trin 2: Find ud af, hvad du bruger din hverdag på

Nu er det tid til at se nøje på, hvad du faktisk bruger din tid på i hverdagen. Derefter vil vi undersøge, om disse ting er i overensstemmelse med dine værdier, og om der er noget, du kan skære ned på for at være mere effektiv. Dette vil også være en opgave, der handler om at se virkeligheden i øjnene.

Hvis du forestiller dig, at du har mere tid end du faktisk har, kan det nemlig skabe stress og en følelse af ikke at mestre hverdagen.

Under denne del af guiden har vi ladet os inspirere af bedrelivstil.

Her er nogle eksempler på, hvad mange af os kan bruge vores hverdag på:

• Søvn
• Kost og måltider
• Kropspleje og velvære
• Rutiner
• Motion/sport
• Arbejde
• Læring
• Personlig udvikling
• Hobby
• Transport/pendling
• Indkøb
• Huslige pligter, oprydning og rengøring
• Socialt samvær
• Relationer
• Familietid, for dem der har det
• Nuværende projekter som bryllup, renovering, sommerhuskøb, ny indretning, flytning osv.

Hvis der er noget andet, du bruger tid på, som ikke er nævnt, skal du tilføje det til din liste. Fjern også det, der ikke er relevant for dig. Ikke alle disse ting gør vi dagligt. Nogle gør vi endda sjældent, men kategorien er stadig en del af vores liv.

Gå nu grundigt igennem kategorierne på din liste og skriv ned:

• Hvad hver kategori indebærer
• Hvor lang tid hver ting under denne kategori tager
• Hvad dine behov er inden for denne kategori
• Hvilke elementer under denne kategori du kan ændre på
• Hvad du ikke kan gøre noget ved
• Vær ærlig og realistisk.

Som bedrelivstil skriver, kan man ikke ændre sit søvnbehov. Det er noget, man må forholde sig til. Det betyder, at hvis du har brug for ni timers søvn eller har behov for denne mængde søvn i stressede perioder, er det vigtigt at tage hensyn til dette, når du planlægger dine prioriteter og din tid.

Dette vil på sigt føre til mere energi og bedre effektivitet, selvom det kan føles som om, du kunne have gjort meget mere, hvis du kun havde brug for seks eller syv timer.

Eksempel på, hvordan du går igennem en kategori:

Lad os sige, vi skal gennemgå kategorien «huslige pligter»: Denne kategori omfatter alle opgaver relateret til huslige pligter, oprydning og rengøring, herunder mindre opgaver som at tage skraldet ud, opvask, tøjvask, skift af sengetøj og lignende.

Notér, hvor lang tid du bruger på hvert element inden for denne kategori, eller hvor meget tid du har brug for at bruge for at opnå det niveau af orden og renlighed i dit hjem, som du ønsker.

Huslige pligter kan tage meget tid, men ved at oprette regler, rutiner og planer kan du reducere tiden. Du kan også overveje at få hjælp til rengøring, investere i en robotstøvsuger eller have så få ting som muligt i hjemmet ved at bruge et miniopbevaringsrum til at opbevare ting, som du ikke bruger ofte, men ønsker at beholde af forskellige årsager.

Det kan også være en god idé at aftale med dig selv eller alle involverede at rydde op med det samme, når man er færdig med en aktivitet. Selvom det i starten kan virke som om, du bruger ekstra tid på oprydning, sparer du meget tid ved at gøre det lettere at være effektiv i rummet.

Opsamling inden for hver kategori

Efter at du har gennemgået hver kategori omhyggeligt, afslut hver kategori med følgende spørgsmål:

 • Er der nogen ændringer, du ønsker at foretage i denne kategori i det nye år?
 • Er kategorien nødvendig og vigtig for dig, og hvilke elementer er særligt vigtige i denne kategori? Hvorfor er kategorien og de valgte elementer vigtige?
 • Hvor meget tid ønsker du at bruge på denne kategori, og hvor meget bruger du i øjeblikket? Er det muligt at opnå det, du ønsker inden for denne kategori og samtidig nå de andre kategorier, der skal gøres eller er vigtige for dig?
 • På en skala fra 0 til 100: Hvor stor mulighed har du for at opnå dit mål inden for den givne kategori? Hvor stor tilfredsstillelse vil det give dig, hvis du lykkes? Hvor vigtig er denne del af dit liv? Og hvor i overensstemmelse er denne aktivitet eller kategori med dine værdier og personlighed? Bemærk gerne, hvilke værdier den er i overensstemmelse med.
 • Er der nogle justeringer, der skal foretages baseret på dine værdier og personlighed? Er der nogle kategorier, du kan slå sammen?

Efter at have besvaret disse spørgsmål under hver kategori, lav nu en liste, hvor du kort beskriver dine kategorier og prioriteter i dag, samt hvor meget tid der afsættes til hver kategori og prioritering.

Trin 3: Find dine interesser og lidenskaber

Nu hvor du har fået overblik over din personlighed, værdier og hvordan du bruger din hverdag og dit liv, er det tid til at dykke ned i dine interesser og lidenskaber.

Noter følgende ned:

 • Hvad der er vigtigt for dig og hvad der interesserer dig baseret på din personlighedstest og værdier.
 • Hvad du kan lide at lave i din fritid og hvad du ville gøre, hvis du havde alverdens tid.
 • Dine mål og ambitioner, hvad der motiverer dig og hvad du ønsker at opnå i livet.
 • Er nogle af dine interesser vigtigere end andre? Er de i overensstemmelse med dine værdier og personlighed?
 • Hvis du har mange interesser og lidenskaber, find fællesnævneren mellem dem.

Efter at have reflekteret grundigt over disse punkter, kan du eksperimentere med én interesse ad gangen, baseret på vigtighed, motivation, værdier og personlighed.

Med tiden vil du finde ud af, hvad der giver dig mest energi og glæde. Husk, at ingen af dine valg behøver at være permanente og vare resten af livet.

Når du har valgt interessen, du vil afprøve i denne omgang, kan du afsætte faste tidspunkter, der er dedikeret til interessen, gerne en til to faste dage om ugen og 1 til 2 timer ad gangen. Dette gør det nemmere at finde tid til dine interesser uden at det går for meget ud over alt det andet, der foregår i dit liv.

Husk, at have en interesse kan have en positiv indvirkning på dit humør og stressniveau, så det kan være en vigtig kategori at prioritere, det kan endda falde ind under kategorien for sundhed og velvære.

 • Lav en liste: Efter at have gennemført øvelsen og alle trinnene indtil nu, er det tid til at lave en liste over vigtige kategorier og prioriteter, du ønsker at arbejde med fremadrettet, og hvor meget tid du ønsker at bruge på hver af dem. Nummerér dem efter vigtighed.

Trin 4: Evaluér om du faktisk er i harmoni med dig selv

Reflekter over dit liv baseret på alt det, du har lært om dig selv indtil nu.

Nu skal du tage den liste frem, som du lavede i trin 2, hvor du opregnede dine kategorier og prioriteter i dag samt hvor meget tid, du bruger på hver af dem. Sammenlign denne liste med den liste, du lavede i trin 3, hvor du opregnede vigtige kategorier og prioriteter, som du ønsker at fokusere på fremover, og hvor meget tid du ønsker at bruge på hver af dem.

Passer disse to lister sammen? Er de i overensstemmelse med dine værdier, personlighed, energiniveau og tid? Er der noget, der ikke stemmer overens med, hvordan du faktisk lever dit liv?
Vurder, hvilke ændringer du kan foretage for at leve mere i overensstemmelse med dig selv og det, der virkelig betyder noget for dig.

Det kan være en fordel at visualisere, hvordan dit liv kunne se ud, hvis du foretog nogle ændringer, der gjorde det muligt for dig at prioritere det, der er vigtigt for dig.

Er der nogle konkrete skridt, du skal tage nu for at foretage ændringer? Eller er der noget, du skal reflektere mere over?

Trin 5: Dit store billede og dit ultimative hvorfor

Det sidste trin er vigtigt for at sætte retningen fremad og holde motivationen oppe. Dette trin kræver en god dosis ærlighed og realisme.

Noom er en app, der arbejder med mennesker, der ønsker at opnå et sundhedsmål, ofte relateret til mad og vægt. Vi har ladet os inspirere af en af deres metoder i starten af kurset.

Ligesom mange andre bruger de såkaldte «SMART-mål». Dette er blandt andet et udbredt koncept, der anvendes af forskellige idrætsudøvere og industrier. “Dit ultimative hvorfor” og “dit store billede” bliver også ofte brugt inden for personlig udvikling, men også inden for markedsføring og virksomhedsudvikling.

Der er helt sikkert millioner af ting, du gerne vil gøre, men når vi tager hensyn til søvn og en almindelig arbejdsdag på cirka 8 timer om dagen, fem dage om ugen, har vi mellem 67,5 og 81,5 timer tilbage om ugen, afhængigt af dit søvnniveau baseret på almindelige anbefalinger. Find derfor dit konkrete SMART-mål, der er specifikt, målbart, opnåeligt, realistisk og tidsbestemt.

Du ved allerede, at dit langsigtede mål er at fokusere på det, der virkelig betyder noget i 2024, derfor kan det være nyttigt med mange små, målbare delmål for at gøre det nemmere at nå hovedmålet. Formulér dit mål og stil dig selv spørgsmålet om, hvorfor dette er dit mål. Stil dig dette spørgsmål igen og igen, indtil du har dit ultimative hvorfor bag dette mål.

 • Hvorfor vil du egentlig fokusere på dette? Hvorfor er dette mål egentlig så vigtigt? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

Når du har fundet dit ultimative hvorfor, stil dig selv spørgsmålet: «Hvordan vil dit liv være anderledes, hvis du formåede at opnå målet?»

Skriv dit svar ned og mind dig selv om dit store billede og dit ultimative hvorfor ofte, især når motivationen falder.

Bedre plads til refleksion

At finde ud af, hvad der virkelig betyder noget, er en proces. Du skal give dig selv tid til selvrefleksion.
Når du formår at finde kernen af det, du virkelig bekymrer dig om, kan du bedre balancere mellem arbejde, fritid og resten af dit liv.

Dette kan hjælpe med at reducere stress, øge kontrol og bringe mere glæde og mening ind i dit liv.Husk, at det er naturligt for motivationen at stige og falde, og det er okay at “fejle”. At gøre det, der er vigtigt for dig, indebærer anerkendelsen af, at du er et menneske med et begrænset antal timer i døgnet, og det er let at snuble uden, at det er en katastrofe.

Hver dag giver en ny mulighed for at starte forfra.

Så rens tavlen og begynd 2024 med at finde ud af, hvad der virkelig betyder noget for dig, og lad det ikke kun være dit nytårsforsæt, men din livsstil og en investering i din fremtid, også i de kommende år.

Hvor meget plads har du brug for?

Relaterede indlæg

Søg på hjemmesiden

Hvad menes der med gratis van?

Få van med i købet.

Når du lejer denne lagerplads, får du rådighed over en gratis van, når du flytter dine ting ind på lageret. Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en rabatkode, som du kan benytte hos vores samarbejdspartnere.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er lagertaxi?

Med Lagertaxi får du bil, bærehjælp og chauffør med, når du bestiller lager.

Ydelsen kræver 6 måneders binding af lagerlejen.

Hvad er outlet?

Outletlagre har lavere priser!

Dette skyldes, at de har en lidt mærkelig form, en stolpe eller et rør på lageret eller lignende.